Sağlık Turizmi

Türkiye’de tedavi olmak isteyen hastalara kalitesi tescilli özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve şehir hastanelerinde her türlü tıbbi yardım, bakım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek. Dijital teknolojilerle uzaktan sağlık hizmeti vermek. Uzman hekim ve diğer sağlık personeli ile hizmet verdiği hastaları ülkesinde ve uzaktan takip etmek ve bakım hizmetlerini eksiksiz sürdürmek.

En ileri teknolojiler ve uzman hekimlerle onkoloji, kardiyoloji, ortopedi, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon, ortopedi, organ nakli, göz, ağız ve diş sağlığı, estetik ve diğer tüm branşlarda kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak.

Ambulans, helikopter ve uçak gibi araçlarla uluslararası hasta nakilleri yapmak.

Uluslararası hastalara tercümanlık, refakat, rehberlik, konaklama, transfer ve her türlü kaliteli turizm hizmeti vermek.

İlaç ve Medikal Ürün Tedariki

Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin, tedarik ve lojistik yönetimini yapmak.

Her türlü tıbbi cihaz, görüntüleme sistemleri, tanı kitleri, tıbbi sarf malzemeleri tedarik ve lojistiği, 

Her nevi ilaç, aşı, serum ve tıbbi malzemelerin toptan tedariki, sevk zinciri yönetimi ve lojistiği,

Hizmet verilen hastanelere tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.

Sağlık İnsan Kaynakları Hizmeti ve Eğitim

Doktor, hemşire ve sağlık personeline eğitim programları düzenlemek.

Sağlık eğitimi veren kaliteli ve köklü üniversitelerde eğitim ve öğrenci yerleştirme danışmanlığı yapmak.

İhtiyaç duyulan sağlık tesislerine yetişmiş doktor, hemşire ve sağlık yönetimi insan kaynakları yönetimi, tedariki ve danışmanlık hizmeti vermek.


Sağlık Yatırımları

Yurt içinde ve yurt dışında hastane ve benzeri sağlık yatırımlarının yapılması, Mimari tasarımlarının ve planlarının yaptırılması, inşaatlarının yapılması ve bu konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

Sağlık bilgi sistemleri, yazılımları ve yönetiminin yapılması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Uluslararası hastalara sağlık turizmi kapsamında uzaktan online sağlık ve rehberlik hizmeti verilmesi.

Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım ve işletme planlamaları ve yapılması ve bunların işletilmesi.Sağlık Sigortası

Hizmet sağlanan hastalar için sağlık sigortası, seyahat sigortası gibi sigorta hizmetleri vermek.

Sağlık Hizmetlerinde Güvenilir Çözüm Ortağınız


Sağlık hizmetlerinde güvenilir çözüm ortağınız olarak deneyimli kadrolar ve kaliteli hizmet anlayışımızla yanınızdayız.